Nicole Ringes (postum)
peintre
kunstschilder
website: www.ringes

 
collection privée
(Françoise Lelièvre)
 


Guider sans s'imposer, expliquer sans être directive, faire preuve de patience et de finesse pour essayer de convaincre et de faire aimer un art qui reste parfois inaccessible à certains et certaines, et enfin faire partager sa passion pour la peinture....voilà le souvenir que je garde de Nicole Ringes. D'années en années nous étions fidèles et demandeuses de ces heures qui nous rassemblaient pour écrire une histoire, celle de la peinture et des peintres à travers les pays et les époques , et progresser dans la découverte, à notre rythme, de chefs d'oeuvres qui sous sa conduite, nous devenaient plus compréhensibles. Mais Nicole, dont j'ai du mal à parler au passé, c'est aussi une perception de son environnement à travers ses toiles, ses pastels, ses peintures. Une douceur des couleurs et une palette de tons qui traduisent une recherche permanente face à une nature complice, sa Drôme Provençale aux reflets de lavande. Une évolution sans cesse renouvelée de ses émotions qu'elle savait nous faire partager. Il n'est pas donné à quiconque de faire découvrir un art parfois hermétique aux béotiens dans mon genre, mais je lui sais gré d'avoir su déclencher par son tact et son talent, des émotions

Françoise Lelièvre

 
Begeleiden zonder opdringerig te zijn, uitleggen op een open manier, geduld en finesse hebben voor de acceptatie en het doen bewonderen van een kunst die voor sommigen ontoegankelijk blijft, en uiteindelijk het delen van haar passie voor schilderkunst …. dat is de herinnering die ik blijf houden van Nicole Ringes. Sinds vele jaren zijn we trouw gebleven aan die uren waar we zo naar uitkeken en waarin we samen een verhaal konden schrijven, een verhaal over schilderkunst en schilders uit alle windstreken en periodes, en waarin we in eigen tempo verder kwamen op onze ontdekkingsreis naar meesterwerken, die voor ons steeds begrijpelijker werden dankzij haar begeleiding. Maar Nicole, over wie ik moeilijk in de verleden tijd kan praten; het is ook haar kijk op haar omgeving door het venster van haar schilderijen en haar pastels. Een zachtheid van kleuren en een palet van kleurschakeringen die een permanente zoektocht vertaalt naar haar geliefde natuur van de Drôme in de Provence, met al zijn lavendel weerspiegelingen. Een ontwikkeling die nooit ophield, omdat zij haar emoties steeds weer met ons wist te delen. Het is niet vanzelfsprekend dat men een kunst weet te openbaren die soms zo onbegrijpelijk is voor leken als ik. Maar ik ben haar zeer dankbaar dat zij door haar tact en haar talent, emoties in mij heeft weten te ontluiken die mij voorheen onbekend waren.

Françoise Lelièvre  (vertaling: Nathalie Crapanzano)