Marie Godest

Schilder
Peintre
website: www.mariegodest.com

 

 
 


Amsterdam heeft een enorme impact gehad om mijn leven, in het algemeen, en in het bijzonder op mijn werk. Ik was geschokt door het constant avantgardisme van Nederlandse artiesten, willig om alles te proberen, te experimenteren, nergens bang voor, maar altijd werkend aan de kwaliteit an hun creaties; het contrast is enorm tussen Frankrijk en Nederland, betreffend kunst. Galeries zijn voor iedereen toegankelijk, de galeriebezoekers zijn nieuwsgierig en enthousiast. Veel mensen zijn geïnteresseerd in kunst. Op een bepaald moment was ik een beetje verloren, toen ik geconfronteerd werd door de kritische blik van studenten aan de Rietveld Academie. Ik kwam er toen achter dat het belangrijk was om je hart te volgen en je persoonlijke smaken en aldoende tog de onderlinge verschillen te respecteren. Ik denk dat Nederland mijn geest enorm heeft verruimd en me veel geluk heeft gebracht. voor dat ben ik haar dankbaar.

Amsterdam a eu un impact énorme sur ma vie en général, et mon travail en particulier. J'ai été frappée par l’avantgardisme constant des artistes Néerlandais, avides de tout essayer, d 'expérimenter, n 'ayant peur de rien, mais aussi travaillant sur la qualité de leur créations. Le contraste est énorme entre la France et la Hollande concernant l’art. Les galeries sont accessibles a tous, les galeristes curieux et enthousiastes et beaucoup de gens sont intéressés par l’art. J'ai été un peu perdue a un moment confrontée par exemple aux étudiants de l’ Académie Rietveld, me demandant si je n étais pas ringarde pour me rendre compte ensuite qu'il était important de suivre son cœur et ses gouts personnels tout en respectant les différences. Je pense que la Hollande m 'a apporte une énorme ouverture d 'esprit et beaucoup de bonheur. Je lui en suis très reconnaissante.